Творчество известных композиторов. Музыкальные жанры и формы

Материалы » Творчество известных композиторов. Музыкальные жанры и формы

Страница 2

Центральное место в 1Y действии занимает плач Ярославны, который возник из старинных народных голошений и причитаний.

Опера «Князь Игорь» - одно из лучших творений оперной классики. Композитор посвятил ее памяти Глинки. В ней прославляется героический дух народа, его стойкость, патриотизм, душевная красота.

3. Творчість М. В. Лисенка

М. В. Лисенко - найвидатшший український композитор Він став основоположником української класичної музики, увійшов в історію національного мистецтва як талановитий диригент, вдумливий педагог, вчений-фольклорист і визначний музично-громадський діяч.

Лисенко працював майже в усіх жанрах:

1) Обробки народних шсень

Інтерес до народної музики виникає у М. Лисенка ще в дитинстві.

Протягом усього свого життя Лисенко займався збиранням народних шсень.

Фольклорні зразки він згрупував за жанрами й публікував окремими випусками. Збірники охоплюють майже всі шсенні жанри: обрядові, побутові, історичні та думи. Обробки українських народних пісень були для М. Лисенка творчою лабораторією.

2) Романси

У доробку Лисенка - понад 100 романсів. Він звертається до поезіі Тараса Шевченка, яка приваблювала глибокою народністю, Генріха Гейне, I. Франка, Лесі Українки. Найбільш відомі - "Садок вишневий", "Безмежне поле", "Коли настав чудовий май".

3) Фортепіанна творчість

До фортешанної творчості М. Лисенко звертався протягом усього свого життя. Тут і великі форми - соната, два концертних полонези, дві рапсодії на українські теми, і невеликі п'єси - "Пісні без слів", "Мрії", "Журба", "Елегія". 3 одного боку, в музиці Лисенка відчувається вплив Ф. Шопена і Ф. Ліста, а з другого - спостерігається інтерес до фольклорних джерел.

4) Хорова творчість

Твори М. Лисенка для хору становлять яскраву сторінку його музичної спадщини. Більшість хорів написано на вірші Т. Шевченка. Вони різноманітні за ідейно-образним змістом та формою. Тут є великі вокально-симфонічні полотна, хорові поеми, мініатюри. Всі вони нерозривно пов'язані з фольклором.

Вагомий твір у спадщині Лисенка - кантата "Радуйся, ниво неполитая". Вона втілює почуття радості, весняних надій, віру у свггле прийдешне.

5) Опера "Тарас Бульба"

Опера "Тарас Бульба" - найбільший здобуток музично-театрального мистецтва того часу. Опера писалась тривалий час. Видатні радянські композитори Л. Ревуцький і Б. Лятошинський редагували оперу.

Літературним першоджерелом опери послужила однойменна повість М. Гоголя.

Опера "Тарас Бульба" - це історико-героїчна народна музична драма. Вагоме місце в ній належать образам народу. У зв'язку з цим композитор приділяє значну увагу масовим хоровим сценам. Яскравими є музичні характеристики головних персонажів - Тараса Бульби, Остапа, Насті, Андрія, Марильці. Основна ідея твору - боротьба українського народу проти соціального і національного поневолення.'

Опера мае п'ять дій, починається увертюрою, яка концентруе в собі її ідейно-образний зміст.

Билет 2.

1. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш

Жанры музыки - это разнообразные ее виды. Музыкальные жанры возникли в ходе развития музыкального искусства. Каждому из них присущи свои особенности. Произведения, связанные со словами и пением, относятся к вокальной музыке (это песни, романсы, арии, сочинения для хора). Инструментальная музыка включает разнообразные сочинения для отдельных инструментов, ансамблей (дуэты, трио, квартеты) и оркестра. Среди них - этюды, прелюдии, экспромты, ноктюрны, сонаты, сюиты, симфонии и др.

К музыкально-театральным жанрам относятся: оперы, оперетты, балеты.

Песня

- самый популярный вид музыкального искусства.

Мелодия в песне повторяется несколько раз с разными словами, образуя куплеты. Такая форма называется куплетной. В конце каждого куплета звучит припев, который не изменяется. Если запев исполняется обычно одним певцом, то припев чаще поют хором.

В песне может быть аккомпанемент фортепиано, баяна или оркестра. Такие песни имеют вступление, отыгрыш между куплетами и заключение. Однако песни могут исполнятся и без сопровождения. Такое пение называют а капелла

. Оно более характерно для народных песен.

Музыка, сопровождающая движения людей, известна с глубокой древности.

Маршевая музыка

исполняется в темпе шага. Марши бывают: торжественные, военно-строевые, походные, спортивные, траурные. При всем разнообразии маршей им присущи общие черты. Это двух- или четырехдольный размер и четкий ритм шага. Форма марша чаще всего трехчастная.';

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Разделы

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.musicexplore.ru