Творчество известных композиторов. Музыкальные жанры и формы

Материалы » Творчество известных композиторов. Музыкальные жанры и формы

Страница 9

Опера «Евгений Онегин» - высочайшее достижение русского оперного искусства. Уже при жизни композитора она стала одной из самых любимых опер.

3. Український фольклор

Фольклор - це найбільше духовне багатство народу. Він є вираженням душі народу, його баченням довколишнього світу, відображенням подій, що відбувалися протягом віків.

Народ створював пісні впродовж столітъ. Найдавніші з них пов'язані. з землеробським календарем, обрядами.

У ХY - ХYI століттях формуються нові фольклорні жанри - думи та історичні пісні. Вони виникли під впливом боротьби українського народу з татарами, турками, польською шляхтою. Виконувались кобзарями й бандуристами.

У ХYI столітті зародились ліричні, жартівливі й танцювальні пісні. Вони втілюють почуття людини - кохання, розпач, радість, смуток, оспівують красу людської душі.

У ХYII столітті з'являється пісня-романс, в якій поєднуються професіональне і народне начала.

Видатні літературні діячи – Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Тарас: Шевченко, а також композитори Микола Дилецький, Максим Березовський, Артем Ведель, Дмитро Бортнянський, Микола Лисенко виховувались на фольклорі, любили й цінували його, використовували у своїй творчосгі.

Науковий запис музичного фольклору починаеться з XIX століття. Це - збірники М.Максимовича й О. Аляб'єва, О.Рубця, М. Лисенка, Є. Ліньової , С. Людкевича, I. Колесси та К. Квітки.

Найдавніший пласт народних пісень, пов'язаних з порами року, називають обрядовим, або календарно-обрядовим. Це колядки та щедрівки (зима),:веснянки (весна), купальські (літо) й обжинкові (осінь), а також пісні, пов'язані з обрядами весілля та захоронення.

Колядки й щедрівки

супроводжували обряд колядування й щедрування з нагоди новорічних свят.

Це була своєрідна театралізована музична вистава. Сюжети пісень досить різноманітні, але неодмінно пов'язані з працею та життям селян. Це побажання успіхів у новому землеробському році, щастя й здоров'я господареві, його жінці й дітям.

Окрему групу обрядових. пісень складають веснянки

(у західних областях України їх називають гаївками). Весняна пора пов'язана з пробудженням природи, тому вона сповнена радості, нових надій і сподівань. У далеку давнину вважали, що весну треба кликати, запрошувати.

Веснянки - це переважно дівочі пісні. Виконання веснянок часто пов'язане з грою, хороводом, сценічною дією. Характер мелодій пісень весняного циклу м'який, ліричний, радісний. В деяких з них переважає танцювальна основа.

Літній цикл

пісень розпочинається святом Івана Купала на честь сонця. В цей день до недавнього часу зберігався звичай стрибати через вогонь (очищення), пускати вінки на воду, ворожити. Обряд цей супроводжувався співом купальських пісень.

Цикл обрядових пісень, пов'язаних із землеробським календарем, завершують обжинкові

(жниварські) пісні. Сам обряд обжинків має такі головні моменти:

1) закінчуючи роботу, женці залишають жмуток збіжжя, який зв'язують угорі і витрушують зерно на ниву, цим бажаючи врожаю у наступному році,

2) сплітають вінок із збіжжя й одягають на голову найкращій робітниці. Йдуть на подвір'я господаря. Дівчина передає йому обжинковий вінок. Потім господар пригощає женців, звучать співи, музика.

Билет 8.

1. Сонатная форма. Фортепианное творчество венских классиков

Сонатой

называется циклическое произведение для одного или двух инструментов. Слово «соната» в переводе с итальянского означает «звучать».

В творчестве Гайдна устанавливается тип классической сонаты. Она состоит из трех частей: І часть написана в быстром темпе, в сонатной форме; II часть идет в медленном темпе; Ш часть, финал, - вновь в быстром.

Части цикла, контрастируя между собой, раскрывают единый художественный замысел.

Строение сонатной формы:

Г.П. - главная партия;

П.П. - побочная партия

св.п. - связующая партия

з.п. - заключительная партия

Среди сонат Гайдна наиболее популярны сонаты ми минор (лирическая) и ре мажор (жизнерадостная). Строение их традиционно. Музыка понятна и доступна

Венскими классиками также называют и младших современников Гайдна - Моцарта и Бетховена. (Об их сонатах смотри билеты №3, №5)

2. Творчество композиторов советского периода

В творчестве советских композиторов разнообразно представлены: инструментальные и вокальные жанры - сюиты и концерты, камерные ансамбли, романсы и вокальные циклы.

Крупнейшими композиторами этого периода: по праву считаются С. Прокофьев, Д. Шостакович, А.И. Хачатурян, Д. Кабалевский.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разделы

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.musicexplore.ru