Розвиток навичок читання нот з листа

Материалы » Розвиток навичок читання нот з листа

Страница 2

Також можна запропонувати учневі «програти» на столі мелодію правильною аплікатурою, щоб зв’язати рух пальців із слуховою уявою. Взагалі при читанні нотного тексту з листа дуже важлива здібність музиканта почути без інструменту цей нотний запис, почути його реальне звучання, що можливо лише при наявності розвиненого внутрішнього слуху. Щоб навчити учня дивитись та слухати нотний текст наперед можна пограти нотний текст таким чином: викладач починає грати – учень «підхоплює». За допомогою такої форми роботи відпрацьовується вміння уважно слідкувати за виконанням по нотах.

Приступаючи до виконання дворядних п’єс, краще надати перевагу по-перше п’єсам на чергування рук. При читанні п’єс такого складу учень має змогу протягом ряду тактів слідкувати лише за однією лінією, яка переходить з одного нотного стану на другий. Потім завдання можна ускладнювати: змінювати ритмічні рисунки, тривалості нот та пауз, підбирати п’єси з розташуванням нот на додаткових лінійках. Корисним буде також використовувати таку форму роботи на уроці як гра учня в ансамблі з викладачем. Дитині необхідно буде рахуватися з партнером-викладачем, а це тренує швидкість реакції.

При читанні з листа дуже часто учні зазнають труднощів, коли їм доводиться зосереджувати увагу на нотному тексті та грати, не дивлячись на клавіатуру. Це викликає часті зупинки у виконанні та не дає можливості розібратися у змісті та формі твору. Такий стан трапляється в наслідок відсутності контакту між зоровим сприйняттям нотного тексту та фізичним почуттям клавіатури. Для подолання цього недоліку учням рекомендується грати повільні твори з плавним розвитком мелодії та нескладним супроводом.

Темп роботи по читанню з листа на уроці встановлюють учитель та ученик, а ступінь засвоєння навичок перевіряється при розборі нового твору або при наступному читанні з листа. Для більшого заохочення до занять добір репертуару слід здійснювати відповідно до мінімальних вимог існуючих програм. Музичний матеріал повинен бути простий і посильний для дітей, цікавий, щоб музика відповідала інтересам віку дитини і подобалася, з використанням творів різних жанрів і стилів.

Читання з листа не треба порівнювати з вивченням твору. Мета читання з листа – ознайомлення з музичним твором, визначення його змісту та форми. Читання з листа як засіб ознайомлення з музичним твором може та повинно існувати в практиці учбових занять, залишаючись обов’язковим компонентом у подальшої професійної діяльності кожного музиканта.

Прищеплювати учням навики читання з листа належить з перших уроків гри на фортепіано: треба постійно вчити їх аналізувати мелодичні звороти, визначати метро ритмічну структуру та найбільш зручну аплікатуру творів, сприймати внутрішнім слухом виконану музику, не тільки слухати, а ще й аналізувати своє виконання.

Видатні музиканти минулого та сучасності надавали велике значення читанню нот з листа, вони вважали, що читання з листа сприяє розвитку музичного кругозору та професійних навиків виконавців.

Учень видатного російського піаніста та педагога А.Рубінштейна, відомий піаніст І.Гофман на запитання, чи існує який-небудь практичний метод, який сприяє більш біглому читанню з листа, відповідає: «Кращий засіб навчитися швидко читати – це як можна більш читати. Швидкість успіху залежить від рівня вашої загальної музичної освіти, бо чим вона ширше, тим легше предвгадати логічне продовження початої фрази». А на запитання: «Яким шляхом можна здобути ще більшої легкості в читанні з листа?» - відповідає: «Багато читати та грати з листа, притому якомога швидше, навіть коли на перших порах і будуть траплятися деякі помилки та неточності. При швидкому читанні ви розвинете здібність зору, як говориться, «хапати», а це в свою чергу спростить вам читання деталей».

Страницы: 1 2 3

Разделы

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.musicexplore.ru