Музыкальная литература

Материалы » Музыкальная литература

Страница 3

2) Романси.

У доробку Лисенка - понад 100 романсів. Він звертається до поезіі Тараса Шевченка, яка приваблювала глибокою народністю, Генріха Гейне, I. Франка, Лесі Українки. Найбільш відомі - "Садок вишневий", "Безмежне поле", "Коли настав чудовий май".

3) Фортепіанна творчість.

До фортешанної творчості М. Лисенко звертався протягом усього свого життя. Тут і великі форми - соната, два концертних полонези, дві рапсодії на українські теми, і невеликі п'єси - "Пісні без слів", "Мрії", "Журба", "Елегія". 3 одного боку, в музиці Лисенка відчувається вплив Ф. Шопена і Ф. Ліста, а з другого - спостерігається інтерес до фольклорних джерел.

4) Хорова творчість.

Твори М. Лисенка для хору становлять яскраву сторінку його музичної спадщини. Більшість хорів написано на вірші Т. Шевченка. Вони різноманітні за ідейно-образним змістом та формою. Тут є великі вокально-симфонічні полотна, хорові поеми, мініатюри. Всі вони нерозривно пов'язані з фольклором.

Вагомий твір у спадщині Лисенка - кантата "Радуйся, ниво неполитая". Вона втілює почуття радості, весняних надій, віру у свггле прийдешне.

5) Опера "Тарас Бульба".

Опера "Тарас Бульба" - найбільший здобуток музично-театрального мистецтва того часу. Опера писалась тривалий час. Видатні радянські композитори Л. Ревуцький і Б. Лятошинський редагували оперу.

Літературним першоджерелом опери послужила однойменна повість М. Гоголя.

Опера "Тарас Бульба" - це історико-героїчна народна музична драма. Вагоме місце в ній належать образам народу. У зв'язку з цим композитор приділяє значну увагу масовим хоровим сценам. Яскравими є музичні характеристики головних персонажів - Тараса Бульби, Остапа, Насті, Андрія, Марильці. Основна ідея твору - боротьба українського народу проти соціального і національного поневолення.

Опера мае п'ять дій, починається увертюрою, яка концентруе в собі її ідейно-образний зміст.

Билет 2

1. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш

Жанры музыки - это разнообразные ее виды. Музыкальные жанры возникли в ходе развития музыкального искусства. Каждому из них присущи свои особенности. Произведения, связанные со словами и пением, относятся к вокальной музыке (это песни, романсы, арии, сочинения для хора). Инструментальная музыка включает разнообразные сочинения для отдельных инструментов, ансамблей (дуэты, трио, квартеты) и оркестра. Среди них - этюды, прелюдии, экспромты, ноктюрны, сонаты, сюиты, симфонии и др.

К музыкально-театральным жанрам относятся: оперы, оперетты, балеты.

Песня

- самый популярный вид музыкального искусства.

Мелодия в песне повторяется несколько раз с разными словами, образуя куплеты. Такая форма называется куплетной. В конце каждого куплета звучит припев, который не изменяется. Если запев исполняется обычно одним певцом, то припев чаще поют хором.

В песне может быть аккомпанемент фортепиано, баяна или оркестра. Такие песни имеют вступление, отыгрыш между куплетами и заключение. Однако песни могут исполнятся и без сопровождения. Такое пение называют а капелла

. Оно более характерно для народных песен.

Музыка, сопровождающая движения людей, известна с глубокой древности.

Маршевая музыка

исполняется в темпе шага. Марши бывают: торжественные, военно-строевые, походные, спортивные, траурные. При всем разнообразии маршей им присущи общие черты. Это двух- или четырехдольный размер и четкий ритм шага. Форма марша чаще всего трехчастная.

Примером торжественно-героического марша может служить марш из оперы «Аида» итальянского композитора Верди. А марш из балета Чайковского «Щелкунчик» сопровождает веселый детский праздник. Иногда марши звучат со словами - это песни-марши («Авиамарш», «Марш нахимовцев»).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Разделы

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.musicexplore.ru